Kauden 2022 -2023 paras beagle -kilpailun säännöt

Nostot

Kilpailun tarkoituksena on huomioida menestyneitä koiria sekä kannustaa
ja tukea koirien omistajia koetoiminnassa. Kilpailun jatkosta ja palkinnosta päätetään aina vuosikokouksessa.

Kilpailussa koiran omistaja ilmoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle koiransa kuluneen koekauden kolmen parhaan kokeen tulokset maaliskuun 5. päivään mennessä. Tuloksista vain yksi voi olla kokokauden
kokeesta. Mikäli tuloksia ei ole kolmea, niin koiran omistaja ilmoittaa vain käymänsä kokeiden tulokset.

Hallitus laskee pisteet yhteen ja eniten pisteitä saanut uros tai narttu voittaa. Palkintojen jako suoritetaan kesäpäivien yhteydessä.

Koekaudella. 20.8– 28.2 voittaja on se, joka saa eniten pisteitä kokeissa. Kilpailu on tarkoitettu vain yhdistyksemme jäsenille ja beagle-koirille.


Beaglejärjestön vuosikokous Riihimäellä 18.3.2023

Teatterihotelli Riihimäki toimi tällä kertaa Suomen Beaglejärjestön vuosikokouksen areenana, kooten beaglejäsenistön päättämään sääntömääräisten asioiden lisäksi uudesta Ajovoittajaottelun valintasäännön kohtalosta. Kokouksen ilmapiirille antoi rytmiä hotellihuoneista ajoittain käytäville kajahtelevat beaglein haukahdukset. Osa kokousedustajista koirineen jatkoi seuraavana päivänä beaglein erikoisnäyttelyyn.

Kaakon Beagle oli lähes kymmenen jäsenen voimin päättämässä järjestön yhteisistä asioista, lisäksi valtakirjoja oli koottu suunnilleen vastaava määrä. Tuntia ennen vuosikokousta Idän lohkon edustajat kokoontuivat järjestön varapuheenjohtaja Raimo Hartikaisen johdolla keskustelemaan vuosikokouksessa esiin tulevasta Ajovoittajaottelun valintasäännöstä. Neuvotteluhuone Piruetissa kokoontui reilut parikymmentä kokousedustajaa, kaikista lohkon beagleyhdistyksistä. Edustajien näkemykset painottuivat puheenvuoroissa alueellisesti ja yhdistysten sisälläkin osin eri asioihin. Salpauselän yhdistyksessä koiramäärän merkitys piirinmestaruuskilpailuissa, hiersi selvimmin. Sääntöuudistuksessa lohkovalintaan pääsevien jatkokelpoisten beaglejen määrällä olisi piirinmestaruuskokeissa keskeinen ja erilaisena koettu merkitys. Muiden yhdistysten jäsenten puheenvuoroissa korostui alueellisten olosuhteiden ja maastojen vaikutus, esimerkiksi Kymen ja Pohjois-Karjalan välillä, jolloin beaglein pistevertailuissa puolestaan näillä tekijöillä olisi merkitystä. Kritiikkiä tuli myös sääntöuudistuksen tiedottamisesta, olihan lopullinen versio nähtävillä vasta Beaglelehden maaliskuun numerossa.

Yhdistävänä tekijänä lohkopalaverissa nousi tarve kasvattaa lohkon koiramäärää esitetystä 12 ylöspäin. Sanamuotoja sääntöuudistuksen osalta pohdittiin. Yhteiseen lohkoesitykseen ei kuitenkaan päästy, Salpausselän yhdistyksen esittäessä sääntöuudistuksen hylkäämistä. Vastakkaisissa puheenvuoroissa kuitenkin nähtiin uudistuksen laaja-alaisen valmistelutyön sekä koiramäärän muutoksien vaikutukset valintoihin, hylkäämistä parempana vaihtoehtona. Keskeisenä tekijänä uudistuksessa nähtiin aiempien vuosien esityksiä oleellisesti parempi lohkojako, joka ei puutu Idän lohkon rakenteisiin. Järjestön Idän lohkon johtokunnan paikoista, erovuoroisten ja paikoistaan luopuneiden osalta oltiin lohkopalaverissa yksimielisen sopuisia. 

Etelä-Hämeen Beaglekerho isännöi vuosikokousta, joka alkoi väistyvän järjestön puheenjohtajan Toivo Kankaan katsauksella. Järjestön jäsenmäärän ja beaglein koekäyntien vertailu päättyneen kauden osalta osoitti mielenkiintoisesti sen, että järjestön jäsenet ovat käyttäneet beagleja aktiivisesti ajokokeissa. Tilastollisesti koekäyntejä oli kaudella enemmän dokumentoituna kuin esimerkiksi 2010–2011, vaikka jäsenmäärä oli tuolloin nykyistä suurempi.

Kaakon Beaglen jäsenistä vuosikokouksessa hopeisella Beaglejärjestön ansiomerkillä toiminnasta beaglen puolesta huomioitiin Pekka Askola, Ossi Hilden, Jussi Kolkka, Keijo Mikkelä ja Ari Suikkanen. 

Kultainen järjestön ansiomerkki myönnettiin järjestön pitkäaikaiselle rahaston- ja jäsenrekisterinhoitaja Ritva Jauhiaiselle.Idän lohkolta kultainen kasvattajapalkinto myönnettiin Jukka Parviaiselle Tervapekan kennelistä ja Olavi Malmbergille Peräpöksän kennelistä.

Beaglejärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Raimo Hartikainen Juankoskelta.

Johtokuntaan Idän lohkosta valittiin kahdeksi vuodeksi Ossi Hilden Kaakon Beaglesta, varalle Evita Majoinen Pohjois-Karjalan Beagleyhdistyksestä. Vuodeksi johtokuntaan valittiin edelleen Idän lohkosta Auvo Rahkola Salpausselän Beaglesta, varalla Arto Manner Suur-Savon Beaglesta.

Kokousväkeä erityisesti puhutti Ajovoittajan ja sen valintakokeiden järjestämisohjeen muuttaminen.

Johtokunnan esitystä vastaan Timo Kilpeläinen Varsinais-Suomen Beagleyhdistyksestä teki tarkentavan esityksen piirinmestaruuskokeista valittavien lohkon koiramäärään, sekä mainittuun jääviyssääntöön koirankasvattajan osalta.

Auvo Rahkola Salpausselän Beaglesta esitti kokonaisuudessaan Ajovoittajan ja sen valintakokeiden järjestämisohjeen hylkäämistä.

Molempia esityksiä kannatettiin. Johtokunta piti lyhyen neuvottelutauon päätyen pitäytymään julkaistussa esityksessään.

Suoritettiin ensimmäinen äänestys kokouksessa tehtyjen muutosesitysten välillä. Käytettävissä oli 71 kokousedustajaa, joilla oli 245 ääntä.

Kilpeläisen esitys voitti Rahkolan esityksen äänin 143 vs 99 ääntä.

Toisessa äänestyksessä Kilpeläisen tarkennettu esitys oli johtokunnan esitystä vastaan, jossa lopputuloksena Kilpeläisen tarkennukset voittivat johtokunnan esityksen 116 vs 94 ääntä.  

Äänestysten jälkeen lännen lohkon edustaja kiitti tunteikkaassa puheenvuorossaan kokousväkeä koetoiminnan mahdollistavasta päätöksestä. Demokratia voitti kokouksessa tälläkin kertaa. 

Vuoden päästä Suomen Beaglejärjestön kokousjärjestelyistä vastuun kantaa Keski-Suomen Beagle ry.

Kaakon Beagle Ry:n vuosikokous 27.2.2023 Luumäellä

Kaakon Beagle Ry piti vuosikokouksensa Seuratalo Joukolassa Luumäellä.

Kokouksessa oli läsnä 11 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin tehtävässä jatkamaan Ossi Hilden Kouvolasta. Hilden kiitti puheessaan jäsenistöä aktiivisuudesta, joka on näyttäytynyt toiminnallisina tapahtumina ja erityisen runsaina ajokokeiden käyntimäärinä. Yhdistyksen toimialueella onkin koekauden jäljiltä BEAJ 1 tuloksen saavuttaneita beagleja historiallisen paljon.

Erovuoroisten hallituksen jäsenten osalta kokous valitsi tehtävässä jatkamaan Petteri Saarnian Lappeenrannasta, sekä uusina jäseninä hallitukseen Jaana Salon Kotkasta ja Ville Aholan Kouvolasta.

Toiminnantarkastajana kokouksen päätöksellä jatkaa Sanna Pahkala Turusta, varalla on Raimo Kaukoranta Pyhtäältä.

Kokouksessa käsiteltiin vuosikokouksen sääntömääräiset asiat. Erityinen painotus kokouksessa oli tulevan toimikauden tapahtumissa, jotka on kiteytetty yhdistyksen vuosikelloon.

Perinteisiin ajokoejärjestelyihin päätettiin liittää uutena kokeena yhdistyksen jäsentenvälinen mestaruuskilpailu. Erillisen noviisikokeen sijaan aloittelijoiden tuki yhdistyksen puitteissa kohdennetaan kokokauden kokeisiin.

Kokouksessa päätettiin jatkaa perinteisen parhaan beaglen kilpailua, sekä uutena osiona aktivoida yhdistyksen jäseniä osallistumaan vuosikellossa mainittuihin tapahtumiin, jossain roolissa. Osallistuminen tuottaa oikeuden pisteeseen, joiden pohjalta muodostuu arpaoikeus hallituksen määrittämään tunnustukseen, joka arvotaan seuraavassa vuosikokouksessa osallistumispisteitä keränneiden kesken.

Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen hallitus järjestäytyi ja valitsi varapuheenjohtajaksi Eveliina Ekmanin Kouvolasta. Yhdistyksen sihteeriksi kutsuttiin Suvi Hauhia Haminasta.

Idänlohko 2022

Idän lohkon beaglet kisasivat Kouvolassa Ajovoittajaottelun paikoista
Teksti: Merja Partio
Kuvat: Merja Partio
Perjantaina 28.10.2022 järjestettiin Beaglein Idän lohkon valintakoe vuoden 2022 SM-ajokokeeseen eli
Ajovoittajaotteluun. Kokeen keskuspaikkana toimi Kouvolassa Orilammen maja- ja lomakeskus, josta
koemaastot eivät olleet kaukana, alle tunnin ajomatkan päässä. Kokeen järjestelyistä vastasi Kaakon Beagle
ry, jonka puheenjohtajana toimii Ossi Hilden, innokas beaglemies ja lajin aktiivinen harrastaja.
Ajokokeiden tarkoituksena on koirien jäniksen ajo-ominaisuuksien koettelu metsästystilannetta vastaavissa
olosuhteissa, johon oman lisäviehätyksensä antaa koirien keskinäinen kilpailu. Ajokokeissa esille tulleet
koiran ominaisuudet ovat arvokasta tietoa rodun jalostustoiminnan kannalta. Tavoitteena on säilyttää ja
kehittää beaglen hyviä metsästysominaisuuksia. Kisassa koirien ominaisuuksia ja työskentelyä arvioidaan
palkintotuomareiden toimesta Kennelliiton hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Arviointia suoritetaan
mittaamalla suoritusaikaa, kuten haku- ja ajoaikaa sekä arvioimalla laadullisesti koiran ominaisuuksia
metsästystilanteessa, kuten hakua, haukkua ja ajotaitoa.
Kisapäivänä beaglet pääsivät tositoimiin


Koemaastot oli Kouvolan kokeessa valittu huolella, ja ne olivat Pohjois-kymenlaakson tyypillistä kangas- ja
sekametsää. Ajokokeessa koemaastot arvotaan kisaan osallistuville koirille ja näin ei kukaan saa valittua
varsinaista kotikenttäetua. Me paikalliset jäniskoirien omistajat olimme tyytyväisiä maastovalintoihin, sillä
nämä ovat juuri niitä paikkoja, mistä koirat yleensä löytävät ajettavaa. Ei helpolla – mutta ajettavaa on – ja
jänikset löytyvät paikoista, joissa ajattaminen on myös turvallista.
Kisapäivä valkeni lauhana ja pilvisenä. Edellisen illan sateet olivat väistyneet hyvissä ajoin ja kostea metsä
odotteli päivän valjetessa kisaamaan lähteneitä koiria. Oli siis tiedossa varsin jännittävä päivä, koska
metsään lähti karsinnat läpäisseet 15 taidokasta koiraa, kolme jokaisesta kennelpiiristä. Tähän aikaan
vuodesta jänis jo vaihtaa väriä, jolloin osin jo hohtavan valkoiset visukintut pyrkivät pysyttelemään tiukasti
piiloissaan. Ja niinhän se oli, että maastossa ainakin osa havainnoista oli hohtavan valkoisista
metsäjäniksistä.

Lehmushuhdan Tahvana ajomaastossa
Seuranta
Monille lajista kiinnostuneille, koirien kotijoukoista kasvattajiin, on tärkeää, että kisaa pääsee seuraamaan
myös kisapaikan ulkopuolelta. Maastoon olisikin varsin vaikeaa mennä kisaturistina häiritsemättä koiran
työskentelyä. Lohkon ajokokeessa gps-seurantajärjestelmään saatiin mukaan kaikki osallistuvat koirat, ja
järjestelmä toimi pääosin todella hyvin. Kaikkien seurantaan osallistuvien koirien keskuudessa arvottiin uusi
R10-tutkapanta, jonka voitti kaulaansa Viitakiitäjän Putte.
Verkossa jaettua kokeen tulosseurantaa haku- ja ajominuuteista päivitettiin tuomareiden maastosta
antamien tulostietojen perusteella. Maastoista jaettiin aktiivisesti myös erilaisia tilannepäivityksiä ja -kuvia,
mitkä keräsivät kivasti tykkäyksiä facebookin ”Kaakon beagle” -ryhmässä. Samaan ryhmään nostettiin
näkyviin myös kaikkien osallistuvien koirien kuvat. Päivitykset löytyvät edelleen ryhmän sivulta.
Ensimmäisessä erässä kymmenen koiran haku tuotti tulosta, ja koirat pääsivät näyttämään tuomareille
myös ajotaitojaan. Kahdelle koiralle kirjattiin hakuajaksi vain 4 minuuttia. Toinen erä osoittautui
haasteelliseksi monelle koiralle. Kuusi koiraa sai jäniksen liikkeelle, mutta hakuajat olivat jo hieman
pidempiä. Ensimmäisen erän pitkät ajot jäivät toisessa erässä odottamaan ja pisin ajoaika oli kisan
voittajalla Peräpöksän Raksulla 75 minuuttia.

Tuomarit keskustelevat ajosuorituksesta, vasemmalla ylituomari Ollila, palkintotuomari Emil Niilo-Rämä ja ryhmätuomari Arto Manner

Ajokokeen tulokset
Tiukan kisapäivän jälkeen, illan jo hämärtyessä, koirat palasivat kisakeskukseen. Ajokokeen ylituomari, Ari
Ollila kävi läpi jokaisen koesuorituksen arvostelukortit eli keskusteli kokeen kulusta tuomareiden kanssa ja
varmensi omalta osaltaan koetulosten oikeellisuuden ja arvostelun yhteismitallisuuden. Arilla on pitkä
kokemus ajokoiratoiminnasta ja hän oli hyvin kannustava omassa loppupuheenvuorossaan kaikille
ajokokeeseen osallistuneille. Hän kertasi loppupuheessa päivän antia ja kertoi, miten maastossa päästiin
kuuntelemaan ajoa. Maastossa myös nähtiin jäniksiä. Toisaalta hän muistutti, että olosuhteet ja tuuri
näyttelee aina ajokokeessa suurta roolia, kuten tänäänkin. Arin mukaan Kymenlaaksossa ei perinteisesti
ajokoetuloksia helpolla saada, mutta tässä ajokokeessa saatiin palkintotuloksia roppakaupalla.
Vuoden 2022 idän lohkon ajokokeen voittaja oli Peräpöksän Raksu. Peräpöksän kennelin kasvateilla onkin
tämän ajokokeen jälkeen vahva jalansija ajovoittajakisaan. Olihan toiseksi sijoittunut Kuomionpään Ressu
Raksun jälkeläisiä. Ajokisan paras narttu löytyy kisan kolmannelta sijalta. Jorlain Riitu, joka teki maastossa
tinkimättömästi töitä, sai palkinnoksi komean kiertopalkinnon, joka ojennetaan taas ensi vuonna kisassa
hyvin menestyneelle nartulle.
Tässä vielä kisan kolmen kärki ja koirien pisteet:
Peräpöksän Raksu, omist. Pekka Hämäläinen pist. 55,46 (BEAJ2)
Kuomionpään Ressu, omist. Martti Ruusunen pist. 49,21 (BEAJ3)
Jorlain Riitu, omist. Birgitta Kinnunen pist. 45,33 (BEAJ3)

Voittajakolmikko vasemmalta Peräpöksan Raksu, Kuomionpään Ressu ja kisan paras narttu Jorlain Riitu. Kuva Ismo Huttunen


Onnittelut koirille kisapäivän tuloksista ja kiitokset kaikille kovan vastuksen antaneille koirille!
Onnistuneen tapahtuman salaisuus
Lohkon ajokokeen järjestelyihin tarvitaan suuri talkooporukka, joka on innostunut viemään tapahtuman
läpi suunnitellun mukaisesti. Tapahtumaa voidaan järjestäjien puolelta pitää onnistuneena, kun
kisajärjestelyt sujuvat, termospulloissa on kahvia lämmikkeeksi ja kisapäivä tarjoaa riittävästi jännitettävää.
Tuomarityöskentelystä kiitettiin kaikkia tuomareita. Ylituomari ei nähnyt kisapäivän aikana suuria alueellisia
eroja muistuttaen loppupuheessaan ylituomarin tehtävästä tasapäistää arvostelua.
Palkintotuomari Ari Kylliäinen palkittiin ajokokeen parhaan tuomarin palkinnolla. Arvostelussa korostettiin
mm. tarkkuutta ja tuomarin aktiivisuutta koiran seuraamisessa. Arille kertyikin ryhmässä kokeen aikana
maastosta kuusi jänishavaintoa. Monia osallistujia ilahdutti myös kokeen nuori palkintotuomari, 16-vuotias
Emil Niilo-Rämä. Hän toimi maastossa beaglekonkari Arto Mannerin parina ja osoitti paikkansa tarkkana ja
valppaana palkintotuomarina. Mukavaa saada myös nuoria ja erittäin aktiivisia metsästäjiä
koiraharrastuksen ja kenneltoiminnan pariin.
Kuka on ajokokeen voittaja eli Peräpöksän Raksu
Raksun eli kotioloissa Rapsun omistaja Pekka Hämäläinen kertoo koirastaan seuraavasti.
Rapsu saavutti Fi KVA-arvon 2019. Ykkösen tuloksia on kertynyt kaikkiaan kuusi kappaletta, kovin
ajokoetulos 92,46 pistettä on vuodelta 2019. Rapsu on pärjännyt verrattain hyvin ajokokeissa. Viime ja tänä
vuonna on tullut piirinmestaruus. Viime vuonna idän lohkon kisassa saavutettiin neljäs sija. Jälkeläisiä
Rapsulla on yhteensä 32, neljästä pentueesta.
Rapsu on luonteeltaan erittäin sosiaalinen, olipa sitten tekemisissä aikuisten, lasten tai muiden koirien
kanssa. Rapsu on hyvä metsästyskoira ja leppoisa kotikoira, joka osaa erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan.

Kotona se on nykyään vapaana pihalla, vaikka ympäristössä on kaikenlaista riistaa ja naapuritalossa myös
välillä muita koiria. ”Töihin” ryhdytään sitten kun on ajettu autolla työmaalle ja pistetty Trackerin
työhaalarit päälle. Sitten riittää sitkeyttä ja fokus on koko ajan jäniksen jäljissä.
Rapsun, niin kuin varmasti muidenkin beaglein kanssa uusia huippuhetkiä syntyy jatkuvasti kotona ja
metsässä.
Ajokokeen säännöt löytyvät mm täältä: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ajokokeen-ajok-ja-beaj-
saannot-ja-ohjeet
Kouvolan ajokokeen (28.10.2022) tulokset löytyvät täältä:
https://koiratietokanta.fi/ajokoetulokset/Kouvola_20221028.htm
Jos olet kiinnostunut beaglesi metsästyksellisten ominaisuuksien arvioinnista tai ajokoetuomaroinnista, ota
yhteyttä paikalliseen beagleyhdistykseen, niin pääset mukaan toimintaan.
Kaakon Beagle ry kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneita, koemaastoja luovuttaneita metsästyseuroja
sekä tapahtumaan eri tehtävissä osallistuneita henkilöitä beaglejen eteen tehdystä hienosta kenneltyöstä!

Peräpöksän Rampo

Myonly Choice Aladin

Allu on 3-vuotias kehittyvä uros. Allun koehistoria on vielä melko lyhyt. Tuleva koitos on Allun neljäs näytönpaikka. Tähän mennessä on saavutettu piirinmestaruus 24.9.2022 Kouvola, BEAJ-1 22.1.2022 Kouvola. Paras näyttelytulos SA, VSP SERT Loviisa 7.5.2022.

Luonteeltaan Allu on rauhallinen, kiltti, lapsiystävällinen ja oman tahdon omaava koira. Metsästyskaverina Allu on innokas, itsenäinen ja sitkeä jäniksen jäljittäjä. Mutta pitää myös yhteyttä metsästäjään.

Allu on erikoistunut jänisten ajoon saaristossa, jossa jänöt juoksevat pitkin meren rantaviivaa ja piiloutuvat usein kivien alle. Saaristossa Allu kaivaa jäniksen vaikka kiven alta.

Haukkulammen Tinka

Maliskan Lempi

Jorlain Rita

Viitakiitäjän Putte

Putte täytti kesäkuussa neljä vuotta. Putte on seurallinen ja ystävällinen eikä pelkää

uusia tilanteita. ja on metsällä ollessa sinnikäs. Saavutuksina on erittäin hyvä näyttelystä

ja kaksi ykköstä ajokokeista sulan maan aikaan (ei ole käynyt kuin kahdesti ajokokeessa).

Huippuhetkenä voi pitää viime juhannuksen selviämistä suolitukoksesta kahden leik-

kauksen jälkeen.

Peräpöksän Raksu

Rapsu on kuusivuotias Peräpöksäläinen uros.

Rapsu saavutti Fi KVA-arvon 2019. Ykkösen tuloksia on kertynyt kaikkiaan kuusi kappaletta, kovin tulos 92,46 pistettä v. 2019.

Rapsu on pärjännyt verrattain hyvin ajokokeissa. Viime ja tänä vuonna on tullut piirinmestaruus. Viime vuonna päästiin ensimmäistä kertaa Lohkoon ja tuloksena neljäs sija. Oman yhdistyksen mestaruus tuli viime vuonna. Vuosina 2019 ja 2021 Rapsu sai haltuunsa Jerin maljan, kolmen parhaan koetuloksen perusteella yhdistyksen parhaalle urokselle annettavan kiertopalkinnon.

Jälkeläisiä Rapsulla on 32 neljästä pentueesta, joista suurimmassa syntyi 12 uutta beaglea.

Rapsu on luonteeltaan erittäin sosiaalinen olipa sitten tekemisissä aikuisten, lasten tai muiden koirien kanssa. Minkäänlaisia merkkejä vihaisuudesta ei ole ollut.

Parhaat ominaisuudet?

Rapsu on hyvä metsästyskoira ja leppoisa kotikoira, joka osaa erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan. Kotona se on nykyään vapaana pihalla vaikka ympäristössä on kaikenlaista riistaa ja naapuritalossa myös välillä muita koiria. ”Töihin” ryhdytään sitten kun on ajettu autolla työmaalle ja pistetty Trackerin työhaalarit päälle. Sitten riittää sitkeyttä ja focus on koko ajan jäniksenjäljissä.

Huippuhetket?

Rapsun, niin kuin varmasti muidenkin beaglein kanssa uusia huippuhetkiä syntyy jatkuvasti kotona ja metsässä.

Satu

Satu on  7,5 vuotias seurallinen ja ystävällinen ,sitkeä puurtaja .Saavutuksia on 3 pist-1 tuloksen väliltä. Näyttelytulos on EH. Kolmannet pennut syntyivät 9.7.22,pentuja on syntynyt yhteensä parikymmentä.

Paras kokemus: oli viime syksyn Suur-Savon beaglen mestaruuskokeissa, kun Satu haki 3.5 tuntia ja ajoi sen perään 120 min. .Omasta mielestä se vastasi 1 tulosta vaikka ei pisteitä tullut 1 vertaa.

Maliskan Sissi Sinipiika

Maliskan Sissi Sinipiika, syntynyt  24.2.2016, ikä 6,5 vuotta.

Saavutuksia, kaksoisvalio.

Ajaa niin jänistä kuin kauristakin, on ajanut myös kettua ja jopa villisikaa!

Erityisen ylpeitä olemme koiran luonteesta. Selma on erittäin ystävällinen ja reipas ja vaikka asuukin maalla omakotitalossa pärjää tarpeen tullen ongelmitta kaupungissa kerrostalossa.

Jorlain Riitu

Riitu on ns.tilauspentu .Tutuille tuli uros Jorlain Oonasta (Pojuska) ja sain seurata sen toimia läheltä ns.”kummina”.Siitä innostuneena kysymään Laitisilta josko vielä pentuja olis tulossa Oonalle,jolta haluaisin narttupennun.Silloin vastaus oli et ei enää ole pentueita suunnitteilla.Jätin kuitenkin varauksen.Meni noin vuosi ja Ajovoittaja 2016 oli Joensuun seudulla .Kamu (Highway’s Fellow) omistajineen  on tuttu Laitisille ja majoittui heidän luonaan .Sinä vuonna  Kamusta myös tuli Ajovoittaja ja tulosten ratkettua illalla 21 seutuun sain puhelun ja kysymyksen, että vieläkö olen sitä narttupentua vailla?Tottakai ja silloin lähti pentueen suunnitelma alkuun,josta sitten syntyi 23.3.2017 5 pentua,joista 2 narttua.Rita ja Riitu Jorlain kenneliin Joensuuhun.

Riitu tuli minulle ja Rita jäi Laitisille.

Tänä päivänä molemmat sisarukset ovat myös täällä lohkossa kisaamassa pääsystä Ajovoittajaan josta Jorma sillon pentua luovuttaessaan vitsaili ,että sit jonku vuon päästä ollaan menossa kohti Ajovoittajaan ja nyt ollaan täällä lohkossa kokeissa.Katsotaan mihin se riittää.Rita ja Riitu tekevät varmasti parhaansa.

Riitu osoitti jo 2,5kk ikäisenä harvinaista rohkeutta.Mursi itsensä verkkoaidasta läpi ja helle päivänä teki omatoimi reissun ollen 6tuntia teillä tietymättömillä.Koko kyläyhteisö oli hälytetty.Sit kun kotiuduttiin pentu oli ilmaantunut naapurin pihaan, kuin ei mitään ihmeellistä.

FI23380/17 Jorlain Riitu 5v.

Riitu on ollut lempeä,iloinen ja vauhdikas beagle , mutta myös tormakka neiti ja tiesi mitä tahtoi jo pienenä.Kuten esim.vieraat ei tarvinneet sylitellä tai kiinni ottaa tai hampaita kattoa.Syttyi jo varhain eli 4,5kk otti eka ajon päräykset.Siitä eteenpäin ajot kehittyi pikkuhiljaa ja 9kk ikäisenä  jo reilun tunnin pätkiä ajeli ihan sujuvasti.Hän on ollut hyvin itsetietoinen,vietikäs eikä ruoalla manipuloitavissa metsällä ollessa.

Näistä johtuen kiinniotot tuoneet haastetta tähän syksyyn asti.Kokeissa käynyt tuloksekkaasti mutta ykköset tältä syksyltä suurelta osin kiinniottojen takia.Esimerkkinä sitkeydestä ja itsenäisyydestä 1.12.2020 klo 10 aamulla metsään laskettu niin kiinni saatiin 01.40 seuraavana yönä juosten 83km ja ajohaukkua puhelimeen oli kertynyt 645min.eli lähes 11tuntia.

Näyttelystä EH.

On beaglein erikoiskantakirjassa 

Testattu MLS N/N ja Lafora Laf/N

Paras tulos 12.10 2022  82,5pist.

1pentue -7 pentua vuonna 2020

Tenu

Tässä vähän tietoja Tenusta (uros):

-Ikä 3.5 v.

-KVA

-NAV 2021 4.

-PM-koe Pohjois-Savo 2022 2.

”Tenu-Petteri” on sosiaalinen, kaikkien kaveri. Tykkää auto-ja venekyydistä.Jäniksen perässä uiminenkaan ei ole mahdotonta.

Heti pentulootassa iskin silmäni Tenuun. Vilkas ja se veijari ilme.

Kotona lutunen, mutta metsässä tulta ja tappuraa.

Kyllähän se huippuhetki on ensimmäinen ajo ja siihen kaato vielä päälle, reilu puolivuotiaana.

Reissumiehen Lili

Kuomionpään Ressu

Ressu on nyt 3v ja4kk vanha, sillä ei ole
vielä suuria saavutuksia, nyt ensi kertaa idänlohkossa mukana, mutta nyt
nuoruuden innolla halu näyttää osaamistaan.Toivotaan että pojasta polvi
paranee niinkuin sananlaskussa sanotaan sillä Ressun isä on myös mukana
kisaamassa jatkopaikasta ja Raksuhan on jo kokenut kilpailija

Lehmushuhdan Tahvana

Lehmushuhdan Tahvana s. 2018 siis 4-vuotias. Omistajat Matti Lehmussaari ja Pentti Palosaari.Oma kasvatti, joka siirtyi Pentin hallinnasta minulle kun Pentin sairaus paheni niin että hänen oli mahdotonta Tahvanaa enää pitää. Huippuhetket ja parhaat saavutukset Kuusamossa pari ykköstä ja sertti näyttelystä. Sopeutuu erinomaisesti meidän koiralaumaamme. Leikkisä luonne, kova painimaan 7-kuisen saksanseisojan kanssa.

Myonly Choice Herkules

Noviisikoe 14.1.2023 Haminassa

14.1.2023 Hamina, Onkamaan Erämiehet ry:n maja, järj. Kaakon beagle ry, ylit. Lehti Petteri, ilm. 2.-9.1. Hauhia Aki, p. 040 5898804, aki.hauhia@gmail.com. Osm. 40,00€ maksu tilille: FI26 5750 4620 0397 38

 pm-koe Enäjärvellä 24.9

Kymenläänin Kennelpiirin mestariksi MyOnly Choise Aladdin

Kaakon Beagle ry järjesti piirinmestaruusottelun 24.9. Enäjärvellä. Jatkokelpoisia beagleja ilmoittautui piirin alueelta ajokokeeseen kolme koiraa. Suuntaus koiramäärän osalta on viime vuoteen verrattuna nouseva ja nuorten, vuonna 2019 syntyneiden beaglejen esiinmarssi oli ilahduttavaa.

Piirinmestaruuskokeiden järjestelystä vastasi Eveliina Ekman, joka Enäjärven Erän jäsenenä loihti ajokokeiden keskuspaikan lisäksi, maittavat aamupalat, sekä päivällisen kilvoitteluun osallistuville. Eveliina toimi samalla ajokokeen sihteerinä, joten todella hieno suoritus Eveltä!

Tällä kertaa kokeessa oli mukana koiranohjaajien ja tuomarien lisäksi jokaisessa ryhmässä ajokoetuomariharjoittelija, oppimassa ja tuomassa toimintaan hienosti jatkuvuutta.

Ylituomariksi pm-kokeeseen oli kutsuttu Leena Reijonen, joka tahditti napakasti ajokokeen tuomaritoiminnan ml. koirien arvonnan ja irtilaskuajan omassa alkupuhuttelussaan. Leena oli bongattavissa myös maastossa, jossa hän tutustui beaglejen jokaisen koeryhmän toimintaan. Kertyneistä havainnoista tuomarit harjoittelijoineen, saivat ylituomarin päätöspuheessa kiittäviä lausuntoja työskentelystä sekä maastokorttien oikeaoppisesta täyttämisestä. Tracker-sovelluksen koiran seuraamistoiminto oliryhmissä aktiivisessa käytössä. Paikannukseen pohjautuva sovellus on myös koiran turvallisuutta merkittävästi lisäävä tekijä.

Maastossa

Alkusyksyn olosuhteet olivat beagleille haastavat, kun turhankin nopeasti lämpenevässä ilmassa aamukaste jäi varsin lyhytaikaiseksi. Kuivat olosuhteet ja teitä käyttävät jänikset olivat koirille haastava combo.

Hienosti kaikissa maastoissa kuitenkin päästiin kuulemaan  ajoja ja jossain myös näkemään, beaglen vauhdittamia jäniksiä. Ajettavat onnistuivat syksyn ruskan kirjailemassa värikkäissä maisemissa väistelemään turhankin tehokkaasti takaa-ajajiaan, tuloksia ei tullut, kun ajominuutít jäivät vaatimattomiksi.

Jatkoon!

Viimeistenkin ryhmien palattua maastosta saatiin ylituomarin hyväksymät paperit järjestykseen. Mestaruutta puolustanut Peräpöksän Rampo jätettiin kisan kokeneimpana beaglena jälkipään johtajaksi. Edelle ehtivät Haukkulammen Tinka eli vuoden 2020 suomenmestarin Labbölen Pipsan jälkeläinen, sekä ainoana kaksi jänistä ylös saanut MyOnly Choice Aladdin eli ”Allu”.

Pokaalit jaettiin, jonka jälkeen koirien sirutunnukset tarkastettiin.

Kolmikko kohtaa uudelleen 28.10. Kaakon Beaglen järjestämässä Idän lohkon valinnassa Orilammella. Tuolloin Kymen beaglet ja heidän haastajansa Salpausselän, Savon ja Pohjois-Karjalan alueilta mittelevät paremmuudesta SM-kilpailun karsinnoissa. 

Toivokaamme ajokokeisiin Kymen koirille alati jatkuvaa menestystä!

.

Kaakon Beagle ry kiittää tukijoita ja yhteistyökumppaneitaan, tuomareita, harjoittelijoita ja maasto-oppaita sekä kokeeseen maastoja luovuttaneita seuroja eli Enäjärven Erä ry:tä, sekä Haapalan Eräpojat ry:tä ja Kannusjärven ja Kitulan metsästysyhdistys ry:tä.

Tulokset:

  1. MyOnly Choice Aladdin om Jaana Salo, Kotka               29,08 BEAJ 0
  2. Haukkulammen Tinka om Ari ja Arja Suikkanen, Imatra 14,17 BEAJ 0
  3. Peräpöksän Rampo om Ville Ahola, Kouvola 11,33 BEAJ 0

Kymenläänin Kennelpiirin mestari 2022 ja beaglen omistaja Jaana Salo Kotkasta.

Koetta tukemassa:

Ajokokeet 22-23

BEAJ 

24.9.2022 Kouvola, Enäjärven Erä ry:n maja, Enäjärventie 351, järj. Kaakon beagle ry, ylit. Reijonen Leena, ilm. 12.-20.9. Hilden Ossi, p. 0400 425597, oshi3100@gmail.com. Osm. 40,00€ FI26 5750 4620 0397 38.

28.10.2022 Kouvola, Orilammen maja ja lomakeskus, BEAJ, järj. Kaakon beagle ry, ylit. Lautamatti Juha, ilm. 9.-23.10. Hilden Ossi, p. 0400 425597, oshi3100@gmail.com. Osm. 100,00€ FI26 5750 4620 0397 38. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat. Lisät. Orilammen maja ja lomakeskus Voikoskentie 138 47910 HILLOSENSALMI. Lohkon valintakoe; ITÄ

10.12.2022 Kouvola, Tuohikotti, järj. Tuohikotin metsästysyhdistys ry, ylit. Oinas Arto, ilm. 1.-30.11. Oinas Ari, p. 0451838477. Osm. 35,00€.

AJOK

17.9.2022 Luumäki, Luumäen Metsästysseuran Maja, järj. Luumäen metsästysseura ry, ylit. Myöhänen Harri, ilm. 17.8.-10.9. Hämäläinen Joonas, p. +358503799913. Osm. 40,00€. Raj. osanotto. Lisät. Koe on samalla Luumäen Metsästysseuran mestaruuskoe sekä kolmen rhy:n välinen kilpailu.

23.9.2022 Lappeenranta, järj. Kaakkois-Suomen ajokoirakerho ry, ylit. Hautala Matti, ilm. viim. 18.9. Kuosmanen Pekka, p. 050-3481301, pekka.kuosmanen7@gmail.com. Osm. 40,00€ FI70 5083 0220 0158 29. Raj. osanotto. Lisät. Tuomari mukaan.

24.9.2022 Virolahti, Ravijoki, järj. Virolahden metsästysseura ry, ylit. Krouvi Toni, ilm. viim. 18.9. Koso Juha, p. 0440587745, jussi.koso@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto.

1.10.2022 Kouvola, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Ristola Juha, ilm. 10.-25.9. Hämäläinen Joonas, p. 0503799913, joonas.hamalainen@hotmail.fi. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: PM -kokeen säännöin. Lisät. Piirinmestaruuskoe.

2.10.2022 Kouvola, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Ristola Juha, ilm. 10.-25.9. Hämäläinen Joonas, p. 0503799913, joonas.hamalainen@hotmail.fi. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: PM -kokeen säännöin. Lisät. Piirinmestaruuskoe.

8.10.2022 Ruokolahti, Seuran maja, järj. Kaukopään metsämiehet ry, ylit. Penttinen Toni, ilm. 12.9.-3.10. Huurinainen Hannu, p. 0500756065, hannuhuurinainen896@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto. Lisät. yhdistyksen mestaruuskoe. Tuomari mukaan.

20.10.2022 Kouvola, Valkeala järj. Inkerilän Seudun Metsästysyhdistys ry, ylit. Kylliäinen Ari, ilm. 1.-15.10. Niveri Reino, p. 040 416 5129, reino.niveri@pp.inet.fi. Osm. 40,00€. Raj. osanotto, max 15 koiraa. Tuomari mukaan. Kellokisa.

21.10.2022 Ruokolahti, järj. Rautjärven erämiehet ry, ylit. Halinen Keijo, ilm. viim. 14.10. Huurinainen Hannu, p. 0500756065, hannuhuurinainen896@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto.

26.10.2022 Hamina, Kannusjärven TOK-talo, järj. Kannusjärven ja kitulan mets.yhd., ylit. Krouvi Toni, ilm. 26.9.-19.10. Forsell Mikko, p. 0405098262, mikko.forsell@kolumbus.fi. Osm. 40,00€ FI09 5506 0050 1095 27. Raj. osanotto. Lisät. Kannusjärven ja Kitulan my:n mestaruusajokoe. Tuomari mukaan.

5.11.2022 Ruokolahti, Joutsenon työväentalo, järj. Kaukopään metsämiehet ry, Erä-Enso r.y., Tainionkosken metsästysseura ry, ylit. Raijas Markku, ilm. 10.-30.10. Suuronen Jorma, p. 0400671749, posti@jorenparketti.fi. Osm. 50,00€. Lisät. Leijona-ajot, Kymenlaakson cupin osakilpailu,10 e lisämaksu cupiin osallistuvilta. Tuomari mukaan.

6.11.2022 Kouvola, järj. Enäjärven erä r.y., ylit. Reijonen Leena, ilm. 23.10.-6. 11. Kanerva Ari, p. 0400 933 603, aripkanerva@gmail.com. Osm. 40,00€. Lisät. Enäjärven Erän järjestämä AJOK koe, samalla neljän seuran ottelu.

12.11.2022 Kouvola, Myllykoski, järj. Myllykosken metsästysyhdistys r.y., ylit. Ollila Ari, ilm. 29.10.-5.11. Oinas Arto, p. 0400 658 455, arto.oinas71@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: max 10 koiraa. Lisät. Koe samalla Sippolan RHY:n mestaruuskoe.

19.11.2022 Parikkala, järj. Särkisalmen seudun metsästysyhdistys ry, ylit. Myöhänen Harri, ilm. viim. 14.11. Saukkonen Jouko, p. 050 5854012, jjsaukkonen19@gmail.com. Osm. 40,00€. Lisät. tuomari mukaan.

19.11.2022 Hamina, järj. Haminan erämiehet ry, ylit. Lehti Petteri, ilm. 1.-14.11. Hytti Anni, p. 0405769260, anni.hytti01@gmail.com. Osm. 40,00€ FI72 5506 0040 0269 89. Raj. osanotto. Lisät. Viiden seuran ottelu.

25.11.2022 Kouvola, Kimolan Seurapirtti, Iitinkirkontie 180, järj. Kaakon beagle ry, ylit. Nieminen Hannu, ilm. 7.-20.11. Hilden Ossi, p. 0400 425597, oshi3100@gmail.com. Osm. 50,00€ FI26 5750 4620 0397 38. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija: Kutsukilpailu. Lisät. Kutsutut yhdistykset nimeävät ja ilmoittavat koirat 20.11. kuluessa. Koiranomistaja ilmoittaa toisen tuomarin.

26.11.2022 Hamina, Paijärven kylätupa, järj. Paijärven metsästysseura ry, ylit. Lehti Petteri, ilm. 6.-14. 11. Harjula Aki, p. 0505757597, aki.harjula@gmail.com.. Osm. 40,00€. Raj. osanotto. Lisät. samalla ottelu Kymen-Karjalan ajokoirayhdistys vastaan Päijäthämeen ajokoirayhdistys.

26.11.2022 Lappeenranta, järj. Kaakkois-Suomen ajokoirakerho ry, ylit. Lautamatti Juha, ilm. viim. 20. 11. Kuosmanen Pekka, p. 050-3481301, pekka.kuosmanen7@gmail.com. Osm. 40,00€ FI70 5083 0220 0158 29. Raj. osanotto. Etusija yhdistyksen omilla koirilla. Lisät. Kerhon mestaruuskoe, tuomari mukaan.

26.11.2022 Lappeenranta, Ylämaa, järj. Virolahden metsästysseura ry, ylit. Krouvi Toni, ilm. viim. 20.11. Vapalahti Keijo, p. 040-5131754. Osm. 40,00€. Raj. osanotto. Lisät. Koe on samalla neljän seuran ottelu.

3.12.2022 Luumäki, Luumäen Metsästysseuran Maja, järj. Luumäen metsästysseura ry, Kymen-Karjalan ajokoirayhdistys ry, ylit. Myöhänen Harri, ilm. 3.-26.11. Hämäläinen Joonas, p. 0503799913. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Lisät. Koe on samalla Kymen-Karjalan ajokoirayhdistyksen mestaruuskoe ja Kymenlaakson CUPin 2.osakilpailu. 10 € lisämaksu cupiin osallistuville. KOLMENKOITOS.

4.12.2022 Savitaipale, Mämmijärven metsästysmaja, Mäntyharjuntie 216, , järj. Lappeenrannan metsästäjät ry, ylit. Hautala Matti, ilm. viim. 28.11. Nakari Emmi, p. 0443522931, emminakari2018@gmail.com. Osm. 40,00€ FI78 2054 1800 0339 52. Lisät. Tuomari mukaan.

6.12.2022 Hamina, Turkia, järj. Turkian eränkävijät ry, ylit. Forsell Mikko, ilm. 15.-29.11. Holanti Sanna, p. 0451337668, turkian.erankavijat@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto. Lisät. Koe samalla Vehkalahden- Haminan rhy:n Mestaruuskilpailu.

10.12.2022 Kouvola, Tuohikotti, järj. Tuohikotin metsästysyhdistys ry, ylit. Oinas Arto, ilm. 1.-30.11. Oinas Ari, p. 0451838477. Osm. 35,00€.

10.12.2022 Kouvola, Valkeala, Haukkulahti, järj. Valkealan kennelyhdistys ry, ylit. Ylä-Kujala Marko, ilm. 10.11.-4.12. Nousiainen Antti, p. 0407048130, ainousiainen@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto. Etusija oman rhy:n koirilla. Lisät. Valkealan -Kouvolan rhy:n mestaruuskoe.

17.12.2022 Pyhtää, Muurikkala, järj. Kymenlaakson koiraurheilun ystävät, ylit. Luoma Jaakko, ilm. 27.10.-10. 11. Heikkilä Martti, p. 0400254502, marttiheikkila1@hotmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto.

17.12.2022 Parikkala, järj. Särkisalmen seudun metsästysyhdistys ry, ylit. Loikas Pauli, ilm. viim. 12.12. Saukkonen Jouko, p. 050 5854012, jjsaukkonen19@gmail.com. Osm. 40,00€. Lisät. tuomari mukaan.

6.1.2023 Ruokolahti, Seuran maja, järj. Kaukopään metsämiehet ry, ylit. Myöhänen Harri, ilm. 12.12.2022-1.1.2023 Huurinainen Hannu, p. 0500756065, hannuhuurinainen896@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto.Lisät. Tuomari mukaan.

6.1.2023 Pyhtää, järj. Heinlahden metsästysyhdistys ry, ylit. Oinas Arto, ilm. 16.-30.12. Heikkilä Martti. Osm. 40,00€. Raj. osanotto. Lisät. RHYn mestaruuskilpailu ja Kymenlaakso CUPin viimeinen osakilpailu. Mäkikallio vastaan Kymenlaakso -ottelu.

14.1.2023 Kouvola, Jaala, Huhdasjärvi, järj. Huhdasjärven eränkävijät ry, ylit. Oinas Arto, ilm. 14.12.2022-8.1.2023 Ollila Ari, p. 0400-916 855, a.t.ollila@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto.

14.1.2023 Hamina, Onkamaan Erämiehet ry:n maja, järj. Kaakon beagle ry, ylit. Lehti Petteri, ilm. 2.-9.1. Hauhia Aki, p. 040 5898804, aki.hauhia@gmail.com. Osm. 40,00€ FI26 5750 4620 0397 38. Raj. osanotto.

28.1.2023 Luumäki, Suoanttila, järj. Viipurin riistamiehet ry, Metsästysyhdistys tuliluikku r.y., ylit. Forsell Mikko, ilm. 1.12.2022-20.1.2023 Häkämies Jarkko, p. 0405518167, mytuliluikku@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto.

4.2.2023 Lappeenranta, järj. Kaakkois-Suomen ajokoirakerho ry, ylit. Ristola Juha, ilm. viim. 29.1. Kuosmanen Pekka, p. 050-3481301, pekka.kuosmanen7@gmail.com. Osm. 40,00€ FI70 5083 0220 0158 29. Raj. osanotto.Etusija yhdistyksen omilla koirilla. Lisät. Ottelu ajokoirayhdistysten kesken, tuomari mukaan.

4.2.2023 Kouvola, järj. Kouvolan erämiehet ry, ylit. Löfman Jari, ilm. 1.-28.1. Pajunen Veli-Matti, p. 045976628. Osm. 40,00€.

Kaakon beaglen kauden avaus 3.9 Lemillä

Kaakon Beaglen metsästyksellinen yhteisjahti Lemin alueella

Syyskuun ensimmäinen lauantai ei ollut vielä valjennut, kun yhteisjahtiin osallistuneet Kaakon Beaglen jäsenet kipusivat koirineen ja varusteineen autoihinsa. Tällä kertaa yhdistyksen toiminta-alueella autojen keulat suuntautuivat kohden Lemiä. Osallistujat lähtivät matkaan Kouvolan ja Kotkan sekä Lappeenrannan suunnista. Lämpimien alkusyksyn päivien jälkeen jahti-ilmaksi oli valikoitunut ensimmäinen, monin paikoin pakkaslukemille painunut aamu.

Avoimesti tiedottaen ja yhdessä tehden

Metsästyskauden alkuun soviteltu Kaakon Beaglen yhteistapahtuma oli järjestyksessään neljäs perättäinen. Tähän yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen jahtiin oli ilmoittautunut seitsemän beaglea. Tapahtuman järjestelyvastuun hoiti Petteri Saarnia, joka oli Kytölän Eräveikkojen johtokunnalta saanut luvan yhteisjahdin toteuttamiseen. Petterin toimesta asia oli esitelty myös seuran kesäkokouksessa, jonka yhteydessä oli kutsuttu metsästysseuran jäseniä osallistumaan tapahtumaan. Yhteisjahti saikin hyvän vastaanoton ja metsästysseuran majalle kertyi mukavasti miehiä ja naisia molemmista yhdistyksistä. Paikalliset osallistujat toimivat maasto-oppaina mahdollistaen siten alueen tarkoituksenmukaisen käyttämisen.

Maukkaan aamupalan yhteydessä esiteltiin mukana olleet koirat, sekä sovittiin maastoon lähteneiden ryhmien kokoonpanot. Ennen maastoihin siirtymisiä tarkastettiin metsästyskortit. Erillistä vieraskorttia ei vaadittu, mikä osoittaa Kytölän Eräveikkojen suurta sydäntä yhteistapahtumaa kohtaan.

Maastossa

Oppaiden johdolla metsästysmajalta suuntautui maastoihin innokkaiden koirien kera, ryhmiä eri suuntiin. Seuran yli 7000 hehtaarin maa-alueet antoivat jahdille loistavat puitteet ja jokainen beagle sai varmasti runsaasti tilaa jäniksien etsintään.

Beagleista metsässä touhusi nuorimmaisena seitsemän kuukauden ikäinen Justus, saaden heti aamusta hyvää hakuharjoittelua yöllisistä jäniksen hajusta. Tapahtumaan osallistujille luotu ryhmäseuranta kertoi aamun edetessä erilaisista havainnoista ja siellä täällä beaglein hakukäyrät muuttuivat punaisiksi viivoiksi, merkkinä ajon alkamisesta. Alkukaudelle tyypilliseen tapaan tuntuivat ajot hakeutuvan tieurille, joiden kuivuus aiheutti koirille melkoisesti selvitettävää sekä vaikeuttaen ajon sujuvuutta. Muutamat haulikon paukahdukset kertoivat kuitenkin tapahtuman metsästyksellisestä luonteesta. Saalista saatiin kahden jäniksen verran, joiden kaatajina oli sopivasti molempien seurojen edustajat.

)

Lounaaksi jäniskeittoa

Lounashetken tavoiteajaksi oli soviteltu aamupäivän loppua, johon yhtä koirakkoa lukuun ottamatta kaikki ehtivät. Metsästysintoisen koiran saaminen riistan jäljiltä pois, ei ole aina se helpoin tehtävä. Majalla puheensorinaa tahditti edellisen kauden jäniksestä valmistettu maukas jäniskeitto. Tapahtuman onnistuneesta luonteesta kertoivat toiveet yhteisjahdin uusinnasta talviseen aikaan, jopa tämän jahtikauden aikana. Yhteystietojen vaihtamiset mahdollistavat yksittäisten koiranomistajien ja koirattomien harrastajien välisen toiminnan jatkuvuuden.

Beaglein kannalta yhteistapahtuma oli hyvää oppia, jossa koiria päästiin koettelemaan erilaisissa maastoissa, sekä tutustuttamaan uusiin ihmisiin. Yhdistysten jäsenten välisissä keskusteluissa näkemyksiä vaihdettiin niin metsästyksen kuin eri koirarotujenkin ja paikallisen metsästystoiminnan erityispiirteistä. Tällaiset kokemukset kantavat jatkossa beagleja ja heidän omistajiaan hienosti eteenpäin kohti tulevia koitoksia.

Lämmin kiitos Kaakon Beaglen ja Kytölän Eräveikkojen tapahtumaan osallistuneille jäsenille hienosta kauden avauksesta.