Ohjeita kokeeseen aikovalle

ohjeitaMuokattu Anneli Malisen tekstistä.

Ajokokeiden tarkoitus
Ajokokeiden tarkoituksena on koirien jäniksen ajo-ominaisuuksien koettelu
metsästystilannetta vastaavissa olosuhteissa, johon oman lisäviehätyksensä antaa koirien keskinäinen kilpailu.
Ajokokeissa esille tulleet koiran ominaisuudet ovat arvokasta tietoa rodun
jalostustoiminnan kannalta. Tavoitteena on säilyttää ja kehittää beaglen hyviä
metsästysominaisuuksia.
Ilmoittautuminen
Tarkista hyvissä ajoin, että koirasi rokotustodistus ja rekisteripaperit ovat kunnossa.
Koiran omistaja voi valita sopivan koepäivän ja -paikan kennelliiton ylläpitämästä
koekalenterista. Koekalenteri löytyy Kennelliiton Koiramme lehdestä, Suomen Beagle
lehdestä, Ajokoiramies lehdestä ja Kennelpiirin nettisivuilta.
Ajokokeeseen ilmoittautuminen tulee tehdä koekalenterin ohjeiden mukaisesti.
Ilmoittaumismaksun maksutapa selviää koejärjestäjältä. Toimimalla ajoissa varmistat, että
pääset kokeeseen, jota usein rajoittaa rajallinen koemaastojen määrä.
Yleensä ilmoittautumisia otetaan vastaan aikaisintaan 1 kk ennen koetta. Koiran
ilmoittamisen yhteydessä tulee nimetä yhdestä kahteen ajokoetuomaria, koejärjestäjästä
riippuen. Mikäli tarvitset tukea tuomareiden tai koetapahtumaan osallistumisen suhteen,
ole yhteydessä Kaakon Beaglen hallituksen jäseniin. Osallistuessasi ensimmäistä kertaa
yhdistyksen jäsenenä ajokokeeseen, emme peri kokeen ilmoittautumismaksua. Mikäli et
voi/halua toimia koirasi ohjaajana, voi koirasi osallistua kokeeseen  valitsemasi ohjaajan
kanssa.
Ajokokeen järjestäjä kertoo kokeen keskuspaikan ja ajankohdan ilmoittautumisen
päätyttyä.
Valmistautuminen
Koiran omistaja sopii ilmoittamiensa tuomareiden kanssa kuljetusjärjestelyistä kokeen
keskuspaikalle. Yleinen käytäntö on, että koiran omistaja kuljettaa tuomarit
keskuspaikalle. Jos sinulla on erillinen koiranohjaaja, et automaattisesti kuulu maastoon
menevään koeryhmään, vaan asiasta on neuvoteltava ylituomarin kanssa.
Koiran ohjaaja / omistaja huolehtii koeryhmän ruokailuista koepäivänä. Toisin sanoen
koiran ohjaaja ottaa metsään mukaan eväät koko koeryhmälle, joka käsittää yleensä kaksi
tuomaria, ohjaajan ja mahdollisesti maasto-oppaan.

Hyvät eväät ovat voileipiä, kahvia, teetä, muuta janojuomaa, hedelmiä. Makkaranpaistoon
koepäivänä ei läheskään aina ole aikaa. Metsäpäivän päätteeksi yleensä keskuspaikalla
on järjestetty ruokailu. Muistathan varata koiralle vettä ja vesikupin sekä energiapitoista
ruokaa. Seuranta/tutkalaitteiden  kunto kannattaa tarkistaa ja ladata akut (myös puhelimen
akku).
Koepäivän aamu
Aamuvarhaisella saavutaan tuomareiden kanssa kokeen keskuspaikalle, jossa koiran
omistaja luovuttaa koiran rekisteripaperit ja rokotustodistukset järjestäjälle tarkastusta
varten. Kokeissa voidaan tarkastaa myös koirien tunnistusmerkintä (tatuointi tai siru).
Alkumuodollisuuksien jälkeen on vuorossa ylituomarin puhuttelu, jossa käydään läpi
kokeen kulkua ja sovitaan koirien irtilaskuaika.
Ota talteen ainakin ylituomarin ja eläinlääkärin puh.numerot, sekä huolehdi tilaisuudessa
jaettujen maastokorttien (arvostelukortit) ottamisesta mukaan.
Keskuspaikalla suoritetaan  koirien arvonta maastoihin. Isommissa kokeissa arvonta on
voitu suorittaa jo ennen koepäivää. Koetoimikunta on sijoittanut ilmoitetut tuomarit
etukäteen maastoihin, joten kullekin koiralle tuomarit määräytyvät maastoarvonnan
perusteella.
Koiran koettelu metsässä
Alkujärjestäytymisen jälkeen siirrytään tuomareiden kanssa maastoon. Toinen tuomareista
on ylituomarin nimeämä ryhmänjohtaja ns. ryhmätuomari, toinen ns. palkintotuomari.
Ennen irtilaskua tarkistetaan kellot. Irtilaskupaikasta sovitaan ja ylituomarin puhuttelussa
määrätyn irtilaskuajan puitteissa alkaa hakuerä.

1. ERÄ: Haku
Maastossa koira päästetään hakemaan jänistä. Koettelun aikana koiran ohjaaja voi esittää
mm. kohtuullisia toivomuksia kulkusuunnasta.Tuomarit tarkastelevat koiran toimintaa
"kylmähakua" (hakua ilman jäniksen yöjälkeä) / "kuumahakua" (hakua jäniksen yöjäljellä)
ja arvostelevat sen. Hakuaikaa on käytettävissä 4 tuntia = 240min. Ajon alkaessa hakuaika
pysähtyy ja 240 minuutista jäljellä oleva aika on käytettävissä toiseen hakuerään.
1. ERÄ: Ajo
Tuomarit seuraavat ajoa ja arvioivat ajon kulkua. Yleensä viimeistään tässä vaiheessa,
ryhmänjohtajan ohjeiden mukaan, ryhmä hajaantuu. Tämän tarkoituksena on ajon
mahdollisimman hyvä seuraaminen ja ajominuuttien  kirjaaminen arvostelukortille. Ajoaika
merkitään korttiin. Siihen lasketaan koiran eteneminen jäniksen jäljellä haukkuen. Koiran
haukkua kuunnellaan ja tarkastellaan ajon sujuvuutta ja pyritään näkemään ajettava.
Ajoaikaan ei lasketa yli viiden minuutin taukoja (hukkia) haukussa. Ajoerä kestää 2 tuntia
=120 min. Kun tuomarit ilmoittavat ajoerän täyttyneeksi, saa koiranohjaaja kytkeä koiran.

Ryhmätuomari esittelee koiranohjaajalle arvostelukortista 1-erän tapahtumat. Sinulla on
oikeus esittää mielipiteesi arvostelusta.
Sen jälkeen vaihdetaan paikkaa, jossa koira päästetään irti ja alkaa 2-erä.
2. ERÄ: Ajo
2-erän aikana toimitaan kuten 1-erässä. Poikkeuksena on hakuaika, jota on käytettävissä
vain sen verran kuin 1-erän 240 minuutista jäi jäljelle. Ajoaika on 120 min.
Koiran koettelu päätyy toisen ajoerän jälkeen. Koettelun päätyttyä ryhmätuomari ilmoittaa
koiranohjaajalle tuomareiden arvostelun.
Muista, että saat kytkeä koirasi vain luopuessasi kokeesta, palkintotuomarin luvalla, tai
koiran joutuessa erityiseen vaaratilanteeseen!
Luopumisesta päätät yksin sinä, mutta jos koe joudutaan keskeyttämään, tekevät siitä
päätöksen tuomarit!

Tuomarit voivat myös sulkea koiran kokeesta esimerkiksi hirven ajosta, mikäli koiraa ei
ennätetä kytkeä sääntöjen mukaisessa ajassa (30 min).

Ajokokeissa vain todettua arvioidaan, joten koiralle ei tehdä arviointeja mielikuvien tai
aiempien koekäyntien pohjalta. Maastossa asiat sekä koiran arviointi hoituvat parhaiten
ryhmän joustavalla yhteistyöllä. Tuomareilta voi, saa ja pitää kysyä koiran
arviointiperusteista ajokokeessa.
Tarvittaessa voi myös asiaa tiedustella ylituomarilta.
Kokeen päättyminen
Koettelun päätyttyä koiran ohjaaja kytkee (luvan saatuaan) koiran ja koeryhmä siirtyy
takaisin keskuspaikalle, jossa kokeen ylituomari ottaa vastaan tuomareiden maastossa
täyttämät ajokokeen arvostelukortit (ns. maastokortit). Ylituomari käy läpi arvostelukortit,
keskustelee kokeen kulusta ja laskee koetuloksen. Tässä tilaisuudessa on paikalla kokeen
ylituomari, sihteeri, palkintotuomarit ja koiran ohjaaja.
Tarkista saamasi kappale koirakohtaisesta pöytäkirjasta. Jos havaitset siinä virheen,
ilmoita siitä ylituomarille ennen tulosten julkaisemista
Kun kaikkien kokeeseen osallistuneiden koirien arvostelukortit on käyty läpi, tapahtuu
palkintojen jako ja kokeen päättäminen.
Pitkäkoe
Pitkäkoe, eli kokokauden koe, on koetapahtumana yksipäiväisen kokeen kaltainen.
Poikkeuksena on, että koiran omistaja saa valita koemaaston, koepäivän ja tuomarit. Näin

koiran omistajalla on mahdollisuus suorittaa koe tutussa harjoittelu- tai
metsästysmaastossa.
Toisella tuomarilla pitää olla ryhmänjohtajan pätevyys eli hänen tulee olla Suomen
Kennelliiton tai rotujärjestön jäsen (beagle- tai ajokoirajärjestö) ja iältään vähintään 18v.
Ylituomarin puhuttelun voi hoitaa puhelimitse.
Ylituomarille on ilmoitettava koiran koettelupäivä, sitä edeltävänä päivänä klo 20
mennessä. Kokeen purkutilaisuus on viikon kuluessa kokeesta ja siihen on osallistuttava
koiran ohjaajan ja tuomareiden (myös koekoiran ylituomarin niin vaatiessa). Koemaksu
suoritetaan ennen koiran koettelemista.
Ota maksukuitti, koiran rekisteri- ja rokotustodistus mukaan kokeen purkutilaisuuteen!!!
Ajokoesäännöt
Osallistumalla kennelpiirin järjestämälle palkintotuomarikurssille saat lisää tietoa
ajokokeiden säännöistä sekä toiminnasta ajokokeissa.
Tietoa tuomarikursseista saat Suomen Beagle lehdestä, Koiramme lehdestä ja
Ajokoiramies lehdestä sekä järjestöjen internet sivuilta.

Lisätietoja
Kaakon Beagle ry:n hallituksen jäseniltä