Idänlohkon kesäpäivät 27.7 Kaavilla

kesaKaakon Beagle Ry:n jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua beaglekasvattaja Vesa
Meriläisen pitämään beaglen jalostusta käsittelevään tilaisuuteen. Tilaisuudesta voi
tarkemmin lukea elokuussa ilmestyvästä Beaglelehdestä.

Koillis-Savon kennelkeskukseen Kaaville oli kokoontunut lohkon eri yhdistyksistä lähes 30 beagleharrastajaa, joista yhdistyksemme jäseniä paikalla oli neljä.kesa2
Vesa ja Merja Meriläisen Astalan kennel on toiminut vuodesta 1995, josta on pentuja 169 kpl. Näillä on valionarvoja yhteensä 110 (kuudesta eri maasta). Kaavilla oli siis tarjolla runsaasti käytännön pohjatietoa koiran jalostuksesta, mutta myös koiran valintaan ja käyttöön liittyvistä asioista.

Vesa Meriläisen puheessa korostui useaan otteeseen ajatus; ”jotta voi jalostaa, täytyy
kasvattajalla olla selkeä päämäärä ja vain tiedettäviä asioita voidaan jalostaa”.
Jalostuksen päämäärää miettiessä on sisäistettävä beaglen rotumääritelmän, kennelliiton suositukset ja ohjeet sekä Beaglejärjestön muutaman vuoden välein päivittämä JTO.
Tilaisuuteen osallistujat saivat kotitehtäväksi miettiä omaa visiotaan ihanne koirasta.
Pohdinnassa on syytä huomioida metsästys-, rakenne-, luonne- ja terveydelliset
ominaisuudet. Näiden tärkeysjärjestys, painotus, raja-arvot sekä tavoitteet on syytä kirjata paperille ylös. Oman kokemuksen ja tiedon lisääntyessä tulee suunnitelmaa tarvittaessa päivittää. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla omien ihanteiden ja arvostuksen mukainen beagle. Esimerkiksi ulkomuodon oman ihanteen ei tarvitse olla sama, kuin näyttelykehien ulkomuototuomareilla.
Meriläisen mukaan rodun jalostuksen kivijalka on kasvattajien erilaiset pitkäntähtäimen
suunnitelmat. Kymmenen vuotta on tämän tarkastelussa aika lyhyt ajanjakso.
Tilaisuudessa sai vapaasti kysyä jalostuksessa huomioitavia asioita ja niiden painotuksia.
Mielenkiintoisia näkemyksiä kuultiinkin niin luennoitsijan, kuin osallistujienkin keskuudesta. Aiheina olivat niin metsästykselliset, kuin terveyteenkin liittyvät asiat. Kokonaisuuden voisi tiivistää vanhaan sanotaan ”valionarvot eivät suoraan periydy, mutta tiettyjen koirassa olevien ominaisuuksien periytyminen on mahdollista. Näillä ominaisuuksilla myös jälkeläinen voi saavuttaa valionarvoja”.

kokous

Meriläisen mukaan jokaisen kasvattajan tulee muistaa ajatella ensin rodun etua ja vasta sitten omaa etua. Oman nartun puolueeton arviointi on jalostuksen tärkeimpiä ja vaikeimpia asioita. Narttulinjan vahva elinvoimaisuus näkyy luonteessa, viisautena sekä terveytenä. Näiden kautta muodostuu pohja myös metsästyksellisille ominaisuuksille. Johtopäätöksenä voi myös olla jalostukseen käyttämättömyys, joka siten palvelee rodun etua.

 

Koekäynneillä koira heiluttaa omaa lippuaan!

 

Urosvalinnoissa tulee huomioida kokonaisuuksia ja periytyvyyksiä. Pitkä käyttöikä ja sisarusten menestys ovat tarkasteltavia osatekijöitä. Varhaiskypsyydellä on oma arvonsa: ”kiinnostaa jos ajaa 1-vuotiaana ykkösen”.  Pitää myös muistaa, että opetetut ominaisuudet eivät periydy!
Hyvän yksilön löytäminen on helpompaa kuin hyvän periyttäjän. Suunnitelmallisessa jalostustyössä tärkeintä ei ole löytää parasta urosta, vaan nartullesi sopivin. Vain viisaista beaglesta tulee hyviä ajureita ja jokainen päivä on testi jalostuksen päätöksen arviointiin ja sen tueksi. Metsästyspäiväkirja, kokemukset ja muisti, sekä esim
gps-tekniikan, tietokannan hyödyntäminen ovat tässä suurena apuna.
Kiitokset Vesa ja Merja Meriläiselle avoimuudesta ja selkeistä sanoista beaglen jalostuksen tiimoilta.
Pohjois-Savon Beagleyhdistykselle kiitos hyvistä puitteista ja maittavista järjestelyistä.
Näillä viisauksilla kohti lähestyvää kennelkautta ja muistakaahan merkata ajokokeet kalentereihinne. Annettakoon beegeleille mahdollisuus lipun heiluttamiseen!

 

Kaakon Beagle ry:n pj Ossi Hildenkesa1

Kuvat Merja Meriläinen ja Aki Hauhia