Beaglejärjestön vuosikokous Riihimäellä 18.3.2023

Teatterihotelli Riihimäki toimi tällä kertaa Suomen Beaglejärjestön vuosikokouksen areenana, kooten beaglejäsenistön päättämään sääntömääräisten asioiden lisäksi uudesta Ajovoittajaottelun valintasäännön kohtalosta. Kokouksen ilmapiirille antoi rytmiä hotellihuoneista ajoittain käytäville kajahtelevat beaglein haukahdukset. Osa kokousedustajista koirineen jatkoi seuraavana päivänä beaglein erikoisnäyttelyyn.

Kaakon Beagle oli lähes kymmenen jäsenen voimin päättämässä järjestön yhteisistä asioista, lisäksi valtakirjoja oli koottu suunnilleen vastaava määrä. Tuntia ennen vuosikokousta Idän lohkon edustajat kokoontuivat järjestön varapuheenjohtaja Raimo Hartikaisen johdolla keskustelemaan vuosikokouksessa esiin tulevasta Ajovoittajaottelun valintasäännöstä. Neuvotteluhuone Piruetissa kokoontui reilut parikymmentä kokousedustajaa, kaikista lohkon beagleyhdistyksistä. Edustajien näkemykset painottuivat puheenvuoroissa alueellisesti ja yhdistysten sisälläkin osin eri asioihin. Salpauselän yhdistyksessä koiramäärän merkitys piirinmestaruuskilpailuissa, hiersi selvimmin. Sääntöuudistuksessa lohkovalintaan pääsevien jatkokelpoisten beaglejen määrällä olisi piirinmestaruuskokeissa keskeinen ja erilaisena koettu merkitys. Muiden yhdistysten jäsenten puheenvuoroissa korostui alueellisten olosuhteiden ja maastojen vaikutus, esimerkiksi Kymen ja Pohjois-Karjalan välillä, jolloin beaglein pistevertailuissa puolestaan näillä tekijöillä olisi merkitystä. Kritiikkiä tuli myös sääntöuudistuksen tiedottamisesta, olihan lopullinen versio nähtävillä vasta Beaglelehden maaliskuun numerossa.

Yhdistävänä tekijänä lohkopalaverissa nousi tarve kasvattaa lohkon koiramäärää esitetystä 12 ylöspäin. Sanamuotoja sääntöuudistuksen osalta pohdittiin. Yhteiseen lohkoesitykseen ei kuitenkaan päästy, Salpausselän yhdistyksen esittäessä sääntöuudistuksen hylkäämistä. Vastakkaisissa puheenvuoroissa kuitenkin nähtiin uudistuksen laaja-alaisen valmistelutyön sekä koiramäärän muutoksien vaikutukset valintoihin, hylkäämistä parempana vaihtoehtona. Keskeisenä tekijänä uudistuksessa nähtiin aiempien vuosien esityksiä oleellisesti parempi lohkojako, joka ei puutu Idän lohkon rakenteisiin. Järjestön Idän lohkon johtokunnan paikoista, erovuoroisten ja paikoistaan luopuneiden osalta oltiin lohkopalaverissa yksimielisen sopuisia. 

Etelä-Hämeen Beaglekerho isännöi vuosikokousta, joka alkoi väistyvän järjestön puheenjohtajan Toivo Kankaan katsauksella. Järjestön jäsenmäärän ja beaglein koekäyntien vertailu päättyneen kauden osalta osoitti mielenkiintoisesti sen, että järjestön jäsenet ovat käyttäneet beagleja aktiivisesti ajokokeissa. Tilastollisesti koekäyntejä oli kaudella enemmän dokumentoituna kuin esimerkiksi 2010–2011, vaikka jäsenmäärä oli tuolloin nykyistä suurempi.

Kaakon Beaglen jäsenistä vuosikokouksessa hopeisella Beaglejärjestön ansiomerkillä toiminnasta beaglen puolesta huomioitiin Pekka Askola, Ossi Hilden, Jussi Kolkka, Keijo Mikkelä ja Ari Suikkanen. 

Kultainen järjestön ansiomerkki myönnettiin järjestön pitkäaikaiselle rahaston- ja jäsenrekisterinhoitaja Ritva Jauhiaiselle.Idän lohkolta kultainen kasvattajapalkinto myönnettiin Jukka Parviaiselle Tervapekan kennelistä ja Olavi Malmbergille Peräpöksän kennelistä.

Beaglejärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Raimo Hartikainen Juankoskelta.

Johtokuntaan Idän lohkosta valittiin kahdeksi vuodeksi Ossi Hilden Kaakon Beaglesta, varalle Evita Majoinen Pohjois-Karjalan Beagleyhdistyksestä. Vuodeksi johtokuntaan valittiin edelleen Idän lohkosta Auvo Rahkola Salpausselän Beaglesta, varalla Arto Manner Suur-Savon Beaglesta.

Kokousväkeä erityisesti puhutti Ajovoittajan ja sen valintakokeiden järjestämisohjeen muuttaminen.

Johtokunnan esitystä vastaan Timo Kilpeläinen Varsinais-Suomen Beagleyhdistyksestä teki tarkentavan esityksen piirinmestaruuskokeista valittavien lohkon koiramäärään, sekä mainittuun jääviyssääntöön koirankasvattajan osalta.

Auvo Rahkola Salpausselän Beaglesta esitti kokonaisuudessaan Ajovoittajan ja sen valintakokeiden järjestämisohjeen hylkäämistä.

Molempia esityksiä kannatettiin. Johtokunta piti lyhyen neuvottelutauon päätyen pitäytymään julkaistussa esityksessään.

Suoritettiin ensimmäinen äänestys kokouksessa tehtyjen muutosesitysten välillä. Käytettävissä oli 71 kokousedustajaa, joilla oli 245 ääntä.

Kilpeläisen esitys voitti Rahkolan esityksen äänin 143 vs 99 ääntä.

Toisessa äänestyksessä Kilpeläisen tarkennettu esitys oli johtokunnan esitystä vastaan, jossa lopputuloksena Kilpeläisen tarkennukset voittivat johtokunnan esityksen 116 vs 94 ääntä.  

Äänestysten jälkeen lännen lohkon edustaja kiitti tunteikkaassa puheenvuorossaan kokousväkeä koetoiminnan mahdollistavasta päätöksestä. Demokratia voitti kokouksessa tälläkin kertaa. 

Vuoden päästä Suomen Beaglejärjestön kokousjärjestelyistä vastuun kantaa Keski-Suomen Beagle ry.